facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Byalaget

  • Gesterby-Tjuda byalag består av byarna Gesterby, Tjuda, Mattböle, Albrecht, Lappdal, Hulta, Dalkarby, Träskböle, Willkärr, Pungböle och Wiksgård. Gemensam verksamhet har ordnats från år 1983.
  • Alla nya och tidigare, stadigvarande och sommarboende är välkomna med ! Man behöver inte skilt ansluta sig som medlem. År 1988 fick vi i tävlingen ”Länets by 88” hedersomnämnande grannhjälp.
  • Om verksamheten informeras på anslagstavlan vid Närboden direktförsäljningspunkt i Tjuda och i Gesterby vid korsningen av Lappdalsvägen o. Gesterbyvägen. Information finns också på hemsidorna.
  • Byalaget underhåller och hyr ut på talko byggda strandbastun och mötesutrymmet.
  • För Byn!
    År 2007 startade och förverkligade byalaget För Byn! – projektet, vars mål är att få nya invånare till området. För projektet erhölls finansiering ur Kimito kommuns ekonomibyfond. I projektet kartlades tomma fastigheter och tomter. För byalagets marknadsföring och information gjordes en ny broschyr samt skapades dessa hemsidor. Vi erhöll också bidrag från "I samma båt-samassa veneessä" föreningen till kostnaderna föranledda av hemsidorna.
  • År 2008 effektiverades marknadsföringen av de tomter som fanns till salu. Byalaget erhöll bidrag från kommunens ekonomibyfond. Projektet avslutades 2010.
  • Byalaget har i april 2009 gett en anmärkning mot Vägförvaltningens planer att indra slutavsnittet på landsväg 12077, avsnittet Mattböle anslutning-gamla färjfästet.