facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärgårdsnatur och historia...

  • Naturen växlar här från karga bergsängar och talldungar till eklundar. Naturen domineras av åkerdalar kantade av skogbevuxna bergsknallar. Lerslätterna – de nuvarande åkrarna – började frigöras från havet för över 2000 år sedan – till dess bestod området av splittrad skärgård.
  • LÅNGTRÄSKET är fridlyst och en viktig fågelsjö nationellt sett. Där finns en mångfald av häckande fåglar: sumphöna, stjärtand, svärta, sångfåglar och näktergal. På området har också påträffats bl.a. fiskgjuse, skräntärna och brun kärrhök. Träskets stränder har använts som betesområde och de fuktiga översvämningsängarna har hållits öppna. Långträskföreningen rf. verkar för områdets bästa. Förfrågningar Birgitta Gustafsson tfn 040 718 2232.
  • KLOBBENS eklund vid Lappdalsfjärden är skyddad. Förutom ek och lind har där påträffats utrotningshotade bestånd av olika tickor.
  • Kantarell- och bärskogarna finns i närheten.

  • Här har man bott redan under bronsåldern (1500-500 fKr.). Framförallt i Gesterby finns gravrösen från bronsåldern på flera bergsknallar. Ett sådant finns bakom Tjuda skola på JÄTTEKASTET Från korsningen av Gesterbyvägen och Lappdalsvägen går en utmärkad stig upp till gravröset på SMISSKULLEN. Även till gravröset på SKRINNARBERGET finns en utmärkad stig.
  • Av spannmålsodlingen har man hittat tecken redan från början av bronsåldern (1500 fKr.). Den kompletterade därvid de betydande fiske- och jaktnäringarna på området.
  • Under åren 1614-81 var Kimito storsocken kansler Axel Oxenstiernas friherreskap.
  • Baron Casper Wrede ägde Gesterby gård ända till slutet av 1940-talet, då gården såldes till kommunen. I detta sammanhang bildades flera lägenheter när arbetstagarna hade möjlighet att inlösa åkrar och skog åt sig. På området finns fortfarande större lägenheter, såsom Wijks gård.
GAMLA BILDER
LANTBRUKSUTSTÄLLNIG I GESTERBY år 1883