facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt kapitel i Tjuda f.d skolas historia

Efter det att problem med inomhusluften uppdagades i Pjånkis daghem började kommunen planera en renovering av Pjånkis eller ett nybygge kallad "barnbyn". Ännu i februari 2011 kunde man läsa i tidningen att Tjuda var med i planerna för eventuellt gruppfamiljedaghem. .

Men trots detta var ändå Tjuda skola på säljlistan med de andra tomma skolhusen.

Den 25 februari var den sista anbudsdagen. Byalagets representanter (Ulla, Janne och Jaana) fick vara med och bekanta sig med Tjuda anbuden. Lotten och Patrik Eklunds anbud konstaterades enhälligt vara det bästa for Tjudas del. Anbudet var 121.500 €. Skolhuset "Hulda" skulle användas som bostad och "Axel" till annan verksamhet. Bland annat skulle byborna ges möjlighet att använda en del av skolans lokaler.

Äntligen skulle de tomma skolhusen få liv!

Men sedan gjorde Carola Antskog ett rättelseyrkande över kommunstyrelsens beslut (juni) att sälja Tjudas och Mjösunds skolhus. Hennes motivering var att skolhusen inte skulle få säljas förrän Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort hennes besvär. Dessutom ansåg hon att skolhusen kunde ha kunnat användas eftersom Pjånkis mögeldrabbats.

Hon har nog rätt men skulle paret Eklund ha tålamod att vänta på HFD:s beslut!

Paret Eklund fick dock underteckna ett förhandsköpebrev samt få besittningsrätt till Tjuda f.d skola.

Vi önskar dem lycka till!

Nu kan man säga att ett nytt kapitel har börjat i Tjuda f.d skolas historia som i år (2011) skulle ha fyllt 100 år.