facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Service och lokala företag

  • På 4 -10 km:s avstånd i centrum av Kimito finns normal tätortsservice med bl.a. finsk- och svenskspråkigt högstadium och svenskspråkigt gymnasium.

LOKALA FÖRETAG