facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjuda skola

”Nedräkningen” av Tjuda skola börjar
Man kan säga att ”nedräkningen” av Tjuda skolas nästan 100 åriga existens började 13.05 2008 då organisationskommissionen beslöt beställa en skolnätsutredning av en utomstående konsult.

Kohtamäkis rapport
Uppdraget gick till Auditor/Esa Kohtamäki som i maj 2009 överlät sin rapport ”Utvecklingsplan för förskolans och den grundläggande utbildningens skolnät på Kimitoön”.
Utvecklingsplanen presenterades för pesonalen, förtroendevalda och media i maj 2009. I augusti ordnades nio öppna informations-, hörande- och diskussionstillfällen i de berörda skolorna.
I utvecklingsplanen är de föreslagna åtgärderna för Tjuda skolas del att eleverna flyttas till Amosparken skola.

Informationstillfällen
I Tjuda skolas informationstillfälle deltog föräldrar, förtroendevalda, lärare och bybor. Bildningschef Erika Strandberg presenterade Kohtamäkis rapport. Kommundirektör Tom Simola medverkade. Frågorna var många. Lärarna tyckte att skolan borde bibehållas minst ett par år till.
Känslan var att man inte då kunde tro att skolan verkligen skulle stängas fastän kall fakta presenterades.

Vad gör byalaget ?
Byalaget skrev en insändare i Åbo Underrättelser 05.09 inför svenska skolsektionens sammanträde ”Om Tjuda och Amosparken skola”. ”Totte” Ekholm skrev en insändare 19.09 ”Byskolorna – en outnyttjad tillgång”. Föräldraföreningen vid Tjuda skola skrev 26.09 ”Genomtänkt glesbygdspolitik?” Raden av insändare var många.

”Totte”
Torsten ”Totte” Ekholm engagerade sej med själ och hjärta i Tjuda skolans framtid. Inte att undra, han har själv gått i skolan och har tre barn som skulle ha börjat sin skolgång där.

Kommunala instanserna beslutar
Svenska skolsektionen beslöt i sitt sammanträde 08.09.09 att Tjuda skola åk 1-6 och Ytterkulla skola ges arbetsro i fyra år och att upptagningsområdena ses över på nytt.
Kommunstyrelsen beslöt 23.09 att Tjuda skolas elever flyttas till Amosparken skola.
Kommunfullmäktige beslöt 7.10 efter omröstningar att Tjuda skolas elever flyttas till Amosparkens skola fr.o.m läsåret 2010-2011.
En namninsamling hade gjorts för att folkomröstning skulle ordnas för bevarandet av Ytterkulla, Tjuda och Mjösunds skolor .

Byalaget försöker igen......
Ulla Andersson, ordförande för vårt byalag och ordföranden för Kärrabuktens byaråd Esa Mäkelä lämnade en motion (pdf) om att skolstängningarna tas på nytt till behandling.
Kommunfullmäktige beslöt 9.12 efter omröstningar att stå fast vid sitt beslut om skolstängningarna.

Besvär
Besvär görs över skolnätsreformen. ”Totte” Ekholm m.fl. gör ett besvär men besvärshanlingarna kommer inte i tid – måndag - till Åbo Förvaltningsdomstol fastän de var skickade redan på torsdag. Är postgången såhär långsam nuförtiden ?

Skolan
Skolan firar sin sista julfest – svår att tro. Lärarna och annan personal försöker hålla humöret uppe. Det finns ju ännu hopp om att besvären godkäns! Eleverna är dock förväntansfulla inför jullovet.

Kommunen bjuder ut skolan åt byalaget
Den 10 mars kommer ett e-postmeddelande från tekniska chefen Lars Nummelin att han och fastighetschefen skulle vilja komma till byalagets möte för att diskutera byalagets intresse att överta Tjuda skola eller att alternativt hitta på någon verksamhet i skolfastigheten.
Ett möte ordnades i Tjuda skola. Från byalaget deltog ordf. Ulla Andersson, Totte Ekholm, Janne Lönnroth och Jaana Eriksson och från Kimitoöns kommun Lars Nummelin och Thomas Ginlund. Byalaget var av den åsikten att den inte hade möjlighet att överta Tjuda skola – kanske inget intresse heller. Inga idèer om verksamhet fanns inte heller. Byalagets representanter var av den åsikten att kommunen borde använda skolhusena till något slag av barnuppfostran.

Vårfesten
Tjuda skola ordnade en oförglömlig 99-årskalas – en vårfest för gamla och nuvarande elever. Gamla elever från bl.a Ekenäs, Åbo, Sagu och Kimitoön deltog. Festen hölls ute i det vårfina vädret. Ca 120 personer deltog. Skolans f.d rektor Michael Oksanen höll festtal och gamla och nya elever hade programinslag.
Sjökapten Reijo Lavòn berättade om några gamla skolminnen. Han berättade bl.a att deras lärarinna hade gett rådet att de alltid skulle vara artiga och vänliga, då skulle man alltid klara sig i livet. Det rådet hade Reijo Lavòn följt i sina många utlandsseglatser – och klarat sig bra.
Lärarna hade gjort en utställning av gamla fotografier. Stämningen var fin trots sorgen under ytan för att detta var skolans sista fest förutom examen.

Byalaget ordnar diskussionstillfälle
Inbjudan till kommunens ledande tjänstemän och förtroendevalda skickades för att diskutera användningen av skolfastigheterna 4.5 i Tjuda skola.
Tillfället börjar med en rundvandring i skolhusen samt kaffeservering.
Av de som erhöll inbjudan var följande på plats: Inger Wretdal, Barbro Sulonen, Jörgen Törnqvist, Mats Johansson, Lasse Nummelin, Thomas Ginlund. Kurt Tuominen kom fel dag. Från byalaget: Ulla Andersson, Janne Lönnroth och Totte Ekholm. Monica Sandberg från Åbo Underrättelser.
Under diskussionen kom fram att en utredning skall göras om dagvårdens lokalitetsbehov och att Tjudas byggander kan inte användas som daghem eftersom kraven på lokaliterna är så höga från statens sida. Förtroendemännen och tjänstemännen sade att dagvårdens utrymmesbehov skall utredas.

Besvären förkastas
Åbo förvaltningsdomstol har förkastat besvären över Kimitoöns skolnätsreform 29.4. Besvär finns ännu i Högsta Förvaltningsdomstolen.
Byalagets representanter kände sig maktlösa att göra någonting mera för skolan –
skolan stängdes 31.7 2010.

Artiklar och insändare i tidningar

 

Barn under rasten.