facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Var finns vi?

  • Gesterby-Tjuda byalag verkar i norra delen av Kimitoön. Till byalagsområdet hör 11 byar på båda sidor om Åbovägen (181). Tjuda är beläget 4 km från Kimito centrum mot Åbo. Gesterby ligger invid Tjuda, 4 km längs Lappdals vägen.
  • På byalagets område bor 236 stadigvarande invånare. På somrarna fördubblas invånarantalet genom sommargästernas ankomst. Invånarna i byarna är till övervägande del svenskatalande.
  • Lantbruket med sina binäringar sysselsätter områdets invånare. På området finns en betydande mängd småföretag. Läget längs goda trafikförbindelser möjliggör även pendling till Åbo och Salo.
  • Avståndet till Kimito centrum ca 4-8 km, till Åbo ca 50-60 km och Helsingfors ca 150 km.